Zpravodaj 4/2006

Stuttgart Animal 2006

Stuttgart Animal 2006
Účastníci

Zástupci NOVOFUNDLAND KLUBU ČR byli letos opět pozváni šéfem německého BAG-RHV Thomasem Schreiberem, aby se se svými "čtyřnohými záchranáři" zúčastnili tradičního veletrhu/výstavy Stuttgart Animal 2006. Jedná se o pravidelnou akci, která je jedinečným spojením mezinárodní výstavy psů, jakéhosi zemědělského veletrhu a různých ukázek, soutěží a show.

Jednou z těchto ukázek je i demonstrace vodní záchrany. K tomu slouží velký speciální mobilní bazén s hloubkou cca 1,3 m, která sice umožňuje,aby psovod nebo jeho pomocníci mohli stát nebo plavat, avšak pes plavat musí. Bazén pojme asi 90 tisíc litrů vody. Na vrch bazénu vedou schůdky zakon-čené malou plošinou, ze které se může do vody buď přímo skočit nebo z boku pozvolna vcházet.
Stuttgart Animal 2006
Artuš z Hlubočinky
Česká "suita" čítala 5 psů a jejich psovody. Své záchranářské dovednosti přijeli zvědavým návštěvníkům akce ukázat BAD a DUMAS od Trojské skály Věry Čermákové, AMBRA z Hlubočinky Bohouše Matuchy, ASTA z Milíčova manželů Krausových a ARTUŠ z Hlubočinky Katky Štechové (členky spřízněného Klubu Foundland-Czech).Jako organizátor výletu, vedoucí zájezdu, navigátor, překladatel, fotograf a vynikající společník v jedné osobě se samozřejmě přidal pan Jiří Janda, předseda NF KLUBU.

Pořadatelé se zřejmě poučili z loňských chyb, a tak nedostatek míst, odkud by bylo dobře vidět na dění v bazénu, vyřešili umístěním skládacích provizorních tribun ze dvou stran bazénu. Na sobotu byly naplánovány tři předváděcí bloky. Psům, zřejmě unaveným z cesty a rozrušeným z velkého množství lidí okolo (tribuny zafungovaly), se nejprve do vody vůbec nechtělo a málem dělali, že ani neumí plavat. Psovodům se zase moc do vody nechtělo, protože měla cca 15˚C (a venku bylo tak 5˚C). První dojem tedy zachraňovala fenka jednoho z německých kolegů. Naši psi nakonec (asi se cítili zahanbeni?) potřebné cviky předvedli, i když s velkým sebezapřením. Jelikož z nich byla cítit nervozita a nechuť, nastoupili psovodi s nějakým tím pamlskem, chvilkou hry a pak cca hodinovým odpočinkem před další "rundou".
Stuttgart Animal 2006
Tři ženy ve člunu
Stuttgart Animal 2006
Aport pádla
Stuttgart Animal 2006
Pusť!
Jak je vidět, vše - i práce, se musí dělat s chutí. Odměna zafungovala jako dokonalá motivace a při druhém kole už psi cvičili jak z partesu. Nadšeným divákům ukázali spoustu cviků a způsobů jak tyto cviky psům postupně vštípit. Kromě krásných plavmých skoků (mimo Artuše který do ) a obligátních aportů, bylo možno vidět,Lvody „elegantně" vplouval jak se dá pes naučit plavat na povel vedle pána, jízdu psa ve člunu, přitažení člunu psem ke břehu a to jak plného lidí resp. jiných psů, tak i převráceného, s tonoucím pod ním. Dále ukázali, že umí k tonoucímu připlavat s bójkou, případně záchranným kruhem, v tlamě a za ni jej přitáhnout zpět, ale i to, že bójky se můžou držet třeba i dva lidé - to není pro trénovaného Novofundlanďana žádný zápřah. Ukázali, jak umí na hladině plovoucí pádlo na povel vyzvednout a doplavat s ním ke člunu, aby jej posádka využila, zatímco pes spořádaně plave vedle člunu zpět a mnoho a mnoho dalších cviků. Vyrovnanou povahu našeho plemene, důležitou pro tento druh práce, demonstrovalo také to, že v jeden moment se při cvičení ozval výstřel (tedy, přesněji řečeno, to ) a pes s poklidem cvik dokončil. JenJbyl prasklý nafukovací balónek se pro jistu otočil na psovoda, aby se ujistil, zda pochopil situaci správně, že tedy nemá na tento rušivý element reagovat.

Stejně dobře psi cvičili i ve dvou nedělních blocích. Jen ke konci již byla vidět únava. O to větší radost měli z výkonů psovodi, neboť jim tak psi dokázali, že mají nejen nadšení pro vodní práci, ale i disciplínu. I když už neměli chuť znovu dokazovat, že to všechno umí, zapřeli se a cviky samozřejmě provedli.

Z této velice zajímavé akce psi i psovodi odjížděli s dobrým pocitem nejen z úspěchu (publikum bylo nadšené), ale samozřejmě i z dalších získaných zkušeností. Ve psech každý nový zvládnutý cvik posílí jejich sebevědomí, stejně jako je tomu u lidí. A to je důležité. Takže psi se svými pány nejen dělali dobré jméno českému výcviku, ale také postoupili o krůček dál ve svých dovednostech. Všichni byli tedy rádi, že si některé nové věci vyzkoušeli a ty zaběhnuté mohli ukázat ostatním.
Je nutno podotknout, že bez Tomova týmu, jeho dvou vynikajících figurantek, by celá akce nebyla možná. Jejich práce ve vodě byla perfektní a velmi obětavá i s ohledem na to, že voda měla nakonec cca 18˚C (podotýkám, že venku začínal listopad) a že byly celý den navlečené ve studeném neoprenu. Tom zase podával divákům během všech ukázek fundovaný výklad o tom, jaké cviky psi právě dělají, kdy je možné jich využít, či jak k nim psy postupně dovést.
Stuttgart Animal 2006
Artuš zachraňuje
Stuttgart Animal 2006
Záchrana z převráceného člunu
Stuttgart Animal 2006
Bad utáhl i dvě
Byl to poučný, zajímavý a pro všechny přínosný víkend. Během neděle byli navíc jen o pár metrů dále v kruhu posuzováni další Novofundlanďané. Diváci akce tak mohli vidět, že novofundlandský pes je vhodný nejen na výstavy a jako domácí přítel a mazel, ale také jako spolehlivý a zarputilý pracovní pes. A to je dobře. Ukázek výjimečnosti tohoto plemene není nikdy dost.

Vytisknout E-mail