4/2005

Stuttgart Animal 2005

Stuttgart Animal 2005
Stuttgart Animal 2005

Na 11. a 12. listopadu 2005, jako na závěr letošní sezóny, jsme byli pozváni šéfem BAG-RHV panem Thomasem Schreiberem, abychom se aktivně podíleli na dvoudenním předvádění nácviku vodní záchrany na mezinárodní výstavě Stuttgart Animal 2005, v rámci které se koná i mezinárodní výstava psů.

{mostip image=tipon}Prohlédněte si fotografie v naší galerii!{/mostip}

Očekávali jsme, že podobně jako v Praze-Letňanech na MVP 2004, bude presentace výcviku společně s německými kolegy. K našemu překvapení však, vzhledem k náhlému onemocnění domácích cvičitelů, jsme se museli spolehnout sami na sebe. V prvním okamžiku se náš tým cítil trochu nesvůj, vždyť úspěch celé akce náhle závisel prakticky jenom na nás. Ale po úspěšné počáteční ranní zkoušce v sobotu ráno nás naši psi svým výkonem uklidnili. Na 1.den nám pořadatel naplánoval 3. vystoupení v odstupu cca dvou hodin, což znamenalo, spolu s počátečním nácvikem, celkem 4 akce za jeden den. A dlužno podotknout, že to bylo zbytečně moc - jak na psy, tak i na psovody ve studené vodě. Na druhý den byla naplánována ještě dvě vystoupení, plus natáčení pro televisi a na všech již byla znát únava. Nicméně se všichni – lidé i psi – výborně zhostili svých úkolů a dokončili předvádění nácviku „bez ztráty květinky“!

A bylo to dobře. Výstavní hala, zejména na druhý den, byla nacpaná diváky k prasknutí tak, že diváci museli stát i na schodech a nemohli se vejít dovnitř okolo bazénu. Oceňovali silným potleskem každý výkon. Zatím co ve vodě byl jednoznačným králem Bad Věry Čermákové, který ji dělal co ji na očích viděl, ve vzduchu byla královnou Ambra Bohouše Matuchy. Proč právě ve vzduchu? Protože má nádherný skokanský styl, který je pastvou pro oči. Jako by byla u jaguárů na zkušené. Situaci dramatisovala i účast regionální německé televise SW3, která natočila o našem vystoupení reportáž, kterou následně v pondělí večer odvysílala. Na tomto místě musím poznamenat, že při natáčení obdobné akce ČT v Praze, dle našeho dojmu,byl dán podstatně větší prostor samotné práci ve vodě, než pouhému povídání. Inu každá TV má svůj filmařský styl a každý režisér své představy. Naproti tomu musím přiznat, že určité oživení přinesla přítomnost potápěče v bazénu. Zde je nutno také vyzdvihnout, jak perfektně na něho psi reagovali, resp.ocenit, že se nenechali; při práci příliš vyrušovat.

Za náš klub se zúčastnili:
Věra Čermáková a BAD a DUMAS od Trojské skály
Jiřina Jandová a C'ASTA od Trojské skály
Jaroslava a Václav Krausovi a ASTA z Milíčova
Bohumil Matucha a AMBRA z Hlubočinky
Obrazová dokumentace: Milan Čermák a Jiří Janda

Zažili jsme dva pěkné dny a dva pěkné večery. Výrazně jsme přispěli nejen k propagaci plemene a jeho pracovního využití, ale i k presentaci našeho klubu. Jsme rádi, že jsme našim německým kolegům mohli oplatit jejich účast na podobné akci v Praze. Ukázalo se, že naši psi nic nezapomněli, ale naopak podstatně zlepšili svůj výkon a jeho spolehlivost. Zejména to platí o „hvězdě“ naší sestavy Badovi s Věrou Čermákovou. Vždyť za velmi obtížných podmínek předvedli všichni maximum a prokázali mj. značnou psychickou zatížitelnost – psi i lidé. Účastníci obětovali nejen svůj volný čas, ale financovali si i cestu, neboť pořadatel zajišťoval pouze nocleh. Na druhé straně si všichni dokázali, že jejich práce a snažení není samoúčelné, že jsou schopni všichni podat stabilní výkon i v měnících se podmínkách a prokázali značnou dávku osobní zodpovědnosti. S tím souvisí i schopnost perfektní vzájemné kooperace – zkrátka perfektní parta, schopná překonávat i obtížné momenty. Za to vše si zaslouží všichni plné uznání.

Jsem rád, že pro Thomase Schreibera to byla svým způsobem i určitá satisfakce, neboť se jednoznačně prokázalo, že jeho způsob výcviku přináší ovoce a je opravdu velice efektivní. Je zřejmé, že to, co by bylo nutno cvičit na volné vodě po mnoho týdnů a navíc s risikem vzniku nežádoucích spojitostí, se na bazénu a za pomoci zkušených pomocníků a kvalifikovaného instruktora, zvládne za několik dnů. Oceňujeme proto, že jsme mohli nejen využít Thomasovo vynikající technické zázemí , ale zhodnotit i jeho dlouholeté zkušenosti.

Všem zúčastněným proto musím závěrem upřímně poděkovat za úspěšnou representaci nejen našeho klubu, ale české pracovní kynologie vůbec.A doufám, že to nebude poděkování poslední.

Vytisknout E-mail