Jste zde:  
||
||
||
||
Animal 2005 vom 12.11.2005 bis 13.11.2005 in Stuttgart (Messe)

4/2005

Animal 2005 vom 12.11.2005 bis 13.11.2005 in Stuttgart (Messe)

Příspěvek od Thomase Schreibera, jednatele německého BAG-RHV
Thomas Schreiber
Thomas Schreiber

Vorführungen für Wasserarbeits- und Wasserrettungshunde-Teams vertreten durch Hunde-Teams des Neufundländer Klubs aus Prag (Tschechei).

Der Einladung durch die BAG-RHV sind 4 Hundeführer bzw. Hundeführerinnen mit ihren 4 Neufundländer-Hündinnen und 2 Rüden, im Alter von 20 Monaten bis zu vier Jahren, gefolgt. Besonders haben wir uns gefreut, dass auch der Präsident des Neufundländer-Clubs der Tschechei, Herr Jiri Janda mit seiner Gattin unser Einladung gefolgt ist.

Das von der BAG-RHV zur Verfügung gestellte Wasserbecken fasst 90.000 Liter Wasser, bei einem Durchmesser an der Wasseroberfläche von 10 m und einem Wasserstand von 1,25 m. Erreicht wird die Wasseroberfläche über eine Einstiegsleiter und einer Plattform mit seitlichem Abgang ins Wasser.

Dies muss man wissen um den Schwierigkeitsgrad für die Hunde-Teams richtig einschätzen zu können. Es ist für die Hunde so als ob sie ein Hindernis überwinden müssten, bevor sie an das von ihnen so geliebte Wasser heran kommen. Für die meisten Hunde war es das erste Mal, dass sie mit einer künstlich geschaffenen Wasser-fläche zu Recht kommen mussten.

Alle Hunde-Teams haben die Erwartungen bei weitem übertroffen. So konnten wir uns vor zwei Jahren anlässlich eines Ausbildungswochenendes in der Tschechei einen Überblick über den Leistungsstand verschaffen. Die Hunde-Teams haben eine lobenswerte Entwicklung genommen und präsentierten sich in ausgezeichneter Form.

Die einzelnen Übungen zu beschreiben würde an dieser Stelle zu viel Text in Anspruch nehmen, So beschränke ich mich auf die wesentlichen Inhalte des Programms.

Bei drei Vorführungen am Samstag und zwei weiteren am Sonntag konnten alle Teams ihr Können dem zahlreichen Besuchern zeigen.

Begonnen wurde mit einer Schwimmübung; Hund und Hundeführer schwimmen auf gleicher Höhe eine Runde um das Wasserbecken. Dieser Arbeit folgte das Apportieren vom „MOSTI“ (Motivations- und Stimmulationshilfe), ein in sich verflochtenes, schwimmendes Seil, welches wir auch für das Fördern des Spieltriebs der Hunde sehr gerne verwenden. Im Anschluss daran konnten die Hunde in lockerem Wechsel verschiedene Gegenstände wie Rettungsbord, Rettungsring etc. für den Hundeführer aus dem Wasser holen. Diesen Übungen schloss sich das Transportieren von Personen an. Ob Dumass oder Asta (1), ob Bud oder Ambra, ob Asta (2) oder Laura, alle Hunde arbeiteten sehr ausgeglichen und haben ihre jeweilige Aufgabe ohne Hektik und Nervosität ausgeführt. Besonders hervorzuheben ist das gleichzeitige Arbeiten mit zwei Rüden im Wasser, ohne dass hier die Rivalität unter Rüden im Vordergrund stand, erledigten sie die Ihnen gestellte Aufgabe.

Bei allen Beteiligten bedanke ich mich namens der BAG-RHV und wir freuen auf ein baldiges Wiedersehen. Ein besonderer Dank gilt auch den Helferinnen am und im Wasserbecken, ohne diese Personen eine solche Demonstration nicht möglich wäre.

Getreu unserem Motto „Mit Hunden Menschen retten" grüßt Euch
Thomas SchreiberAnimal 2005 od 12.11.2005 do 13.11.2005 ve Stuttgartu (výstava)

Předvádění nácviků vodních záchranných prací a vodních záchranných psů zastoupené týmem psů z Novofundlandklubu ČR se sídlem v Praze.

Pozvání od BAG-RHV přijali 4 psovodi, resp. psovodkyně s jejich 4 fenami a 2 psy, ve věku od 20 měsíců až do 4 let. Obzvlášť jsme se těšili, že naši pozvánku přijali také předseda NFK ČR se sídlem v Praze pan Jiří Janda a jeho žena.

BAG-RHV připravil bazén se skoro 90.000 litry vody, s průměrem vodní plochy o 10 m a vodní hloubkou o 1,25 m. Přístup do bazénu je přes schůdky na nástupní plošinu s bočním pozvolným výstupem z vody.

Tato informace je nutná, máme-li rozumět stupni obtížnosti, kterou musí pes se svým psovodem překonat na to, aby se dostal do svého oblíbeného živlu. Pro mnohé psy to bylo poprvé, co se seznámili s takovouto uměle vytvořenou vodní plochou.

Všechny psí týmy o hodně překonali naše očekávání. Mohli jsme se již v Čechách přesvědčit na podobné akci před 2 lety, jak jsou výkonní a mohli jsme si udělat dobrý náhled o výkonnosti psů v Čechách. Psí týmy udělaly obrovský krok dopředu a představily se ve výborné formě s výbornými zkušenostmi.

Popis jednotlivých prací by bylo na mnoho textu a tak se omezím jen na nejdůležitější obsah programu. Při třech představeních v sobotu a dvou v neděli mohly všechny týmy ukázat své dovednosti mnoha přihlížejícím návštěvníkům.

Nejprve bylo vodní cvičení, kdy pes a psovod plavou kolečko bazénu společně. Pak následovalo aportování „MOSTI-ho“ (motivační a stimulační pomoc), spletené plovoucí lano, které také rádi používáme na hraní si se psy. V návaznosti na to mohli psi s lehkými obměnami provádět úkony zachraňování předmětů, jako je plovoucí záchranné prkno či kruh a další podobné věci. K těmto úkonům se připojilo zachraňování osob i na člunu. Ať už Dumas nebo Asta (1), ať Bad nebo Ambra, ať Asta (2) nebo Laura, všichni psi pracovali velice vyrovnaně a splnili své úkoly bez bázně a hany. Za zmínku stojí obzvláště současná práce dvou psů ve vodě bez toho, aniž by mezi nimi vznikala rivalita a plnili své úkoly perfektně.

Jménem BAG-RHV děkuji všem zúčastněným a těšíme se opět na brzké shledání. Obzvláštní dík patří i pomocnicím vně i uvnitř bazénu, bez těchto osob by se takovéto představení nemohlo uskutečnit.

Věrný našemu Mottu „Se psy zachraňovat lidi" vás zdraví
Thomas Schreiber

Vytisknout E-mail