Jste zde:  
||
||
||
||
Klubová výstava, bonitace a svod v Srnčí u Moravské Třebové

Zpravodaj 2/2007

Klubová výstava, bonitace a svod v Srnčí u Moravské Třebové

Již tradiční velikonoční sraz v Srnčí proběhl v tomto roce trochu v komornějším duchu, včetně trochu skromnějšího předzahájení mažoretek skupiny Arnika. Přesto nás však překvapil a potěšil celkem značný počet návštěvníků, kteří se přišli na sedmdesátku přihlášených novofundlandských psů podívat. A že se bylo na co dívat!

Po úvodních slovech a oficiálním zahájení výstavy, které odstartoval pan starosta města Moravská Třebová Ing. Josef Ošťádal se hlavní pozornost soustředila na kruh švýcarského rozhodčího, posuzujícího tzv. titulové třídy. Theo Rüesch je dlouholetý rozhodčí - specialista a chovatel landsérů. Posuzoval opravdu pečlivě a byli jsme proto velmi rádi, že vzhledem k vysokému počtu přihlášených psů přijal na poslední chvíli naše pozvání i další rozhodčí pan Ing. Vítězslav Novák z Kroměříže. Převzal posouzení mladých i veteránů a tak poskytl švýcarskému kolegovi potřebný časový prostor a proto mu tímto ještě jednou děkuji. On sám pak měl dostatek času pro „mládež", což bylo velmi užitečné, neboť mladí (psi a feny), kteří sbírající počáteční zkušenosti, měli také dostatek času se adaptovat a upevnit si výstavní návyky.

V druhé polovině výstavy nás příjemně překvapila návštěva nového předsedy ČMKU MVDr. Lubomíra Širokého, který se odpoledne i aktivně zúčastnil, spolu se starostou i švýcarským rozhodčím předání cen. Jsme rádi, že se měl možnost seznámit s úrovní našeho chovu i úrovní námi pořádaných akcí. Počasí nám přálo až do samého závěru. Večer se také vydařil a společná zábava dále pokračovala...

Na nedělní bonitaci jsme viděli mnoho zajímavých psů. Předvedení psi i feny splňovali požadovaná kritéria - pouze v jednom případě bylo doporučeno pozdější předvedení. Lahůdkou pak byl svod, kdy bylo možno v několika případech vidět značnou část odchovaných vrhů pohromadě a učinit si tak představu, do jaké míry se naplnil chovatelský záměr chovatelů o konkrétních spojeních. Je to i dobrým vodítkem pro další orientaci chovu. Musím ocenit živou pozornost diváků o průběh bonitace a svodu. Svědčí to o tom, že zájem o zvelebení chovu není pouze záležitostí několika málo jednotlivců. Jelikož pan Theo Rüesch měl možnost se aktivně účastnit i této části, bylo to pro něho cenná zkušenost se způsobem vedení našeho chovu, což také několikrát zdůraznil. Řekl, že na základě této zkušenosti plně chápe, proč náš chov má nejen vzestupnou tendenci, co se exteriéru týče, ale že Novofundlandský pes si u nás zachovává zdravou základnu. Je to o to cennější, že zdraví psů v některých jiných klubech nebo chovech nebývá bohužel vždy prioritou.

Děkuji všem, kteří se zasloužili o zdar této akce. A to jak vystavovatelé, sponzoři i pořadatelé. Hlavní organisátorka Zdena Bartošová, oslavující kulatých 50 let, převzala též naše blahopřání. Výstava, konající se v roce 40. výročí založení klubu, s podporou města, které zároveň staví 750 let od svého založení, byla, abych tak řekl, více pod drobnohledem a byla jí také věnována i větší mediální pozornost a to nejen v regionálním tisku, ale i v rámci televisních zpráv. Doufám, že i další akce budou stejně úspěšné a že se na nich opět společně setkáme.

Vytisknout E-mail