Zpravodaj 2/2007

IX. Valná hromada ČMKU

(Zpravodaj NFK ČR 2/2007)

30. března se konala valná hromada ČMKU, které jsem se účastnil jako jeden z delegátů za ČKS a náš klub. Hromada volila nové předsednictvo ČMKU. Došlo přitom k dost podstatné částečné obměně jeho členů.

Předsedou byl zvolen MVDr. Lubomír Široký, který byl dosud předsedou dozorčí rady PČMKU. Právě tato zkušenost mu dává poměrně hluboký vhled do problematiky kynologie a je předpokladem, že positivních změn. Osobně spatřuji i nemalé plus i ve skutečnosti, že MVDr. Široký stále vykonává funkci praktického veterináře, majícího svůj obvod. Toto sepjetí s praxí mu zajišťuje dostatečnou nezávislost na jedné straně a na druhé straně praktický pohled na život. Přeji mu, aby tyto své zkušenosti plně ve své nové funkci plně zhodnotil.

Místopředsedy se stali Ing. Jan Kubeš a Miroslav Václavík. Předsedou DR ČMKU její dosavadní člen Milan Krinke.

Z projednávaných bodů bych se zmínil o usnesení č. 4, které ukládá PČMKU přepracovat řád pro jmenování rozhodčích s tím, že budou akceptovány připomínky čl.subjektů, které bylo přijato 182 hlasy z 192 přítomných. A usnesení č. 5 požadující kontrolu všech provedených hospitací.

Velmi podstatné je usnesení č. 6 o dodržování Mezinárodního chovatelského řádu FCI, zejména v bodech týkajících se vylučujících a těžkých genetických vad. Je-li u psa nebo feny zjištěna vylučující vada jako je porucha charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, PRA, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně - to znamená čtvrtého stupně (i jednostranně), nelze na tomto jedinci chovat.

Usnesení č. 8 ukládá Předsednictvu ČMKU při jmenování obecně zaměřených komisí musí dodržet zastoupení všech kategorií (pracovní, lovecké, společenské) v poměru zastoupení při volbě do P ČMKU nejméně však jednoho z každé kategorie, pokud by další návrh do některé kategorií nebyl předložen.

Vzhledem k tomu, že předchozí předsednictvo ČMKU rozhodlo, na základě stížnosti paní J. Pálové, na odmítnutí vydání krycího listu manželům Denisovovým na jejího psa Twilin Gates Atriptous, a stanovilo nám povinnost krycí list vydat, odvolali jsme proti tomuto rozhodnutí k valné hromadě. Jelikož tento pes, dle informačního bulletinu Klubu NF pes, nekryje jinak než inseminačně a náš klub otázku životaschopnosti a zdraví považuje za klíčovou, IX. valná hromada počtem 126 hlasů ze 172 přítomných nám dala za pravdu a Usnesením č. 10 vrátila rozhodnutí zpět předsednictvu.

Usnesení č. 11 ukládá výstavní komisi, aby se zaměřila na velikost výstavních kruhů.

K některým dalším bodům, jakož i k obsazení a práci komisí se vrátíme v budoucnu v samostatných článcích.

Vytisknout E-mail